8.11.2012

düş'ünürkeno gece,

içilen kahveler kaç'tı kimblir  ,  benzetilen sekiller uğur'lu
yollar hep açık düğüm'süz  ,  sözler hep yer'li 
yerden bit'miş tüm sırlar


- fincanda yaşıyor'muş hepsi

7 yorum :